Çiftçiler ÇMVA’ya neden katılmalıdır?

 

ÇMVA çiftçilerin karşılaştırma yapabilmesi ve karlılıklarını arttırabilmeleri için önemli bilgiler sağlamaktadır. Toplanan verilere göre, çiftçi kendi işletmesinin ekonomik sonuçları ile ilgili genel bir değerlendirme alacaktır. Ülkesinde ve bölgede kendi işletmesine benzeyen diğer işletmelerle kendi işletmesini kıyaslama imkânı bulacaktır. Detaylı geri bildirim ve karşılaştırma raporu çiftçinin güçlü ve zayıf yönlerini görmesine yardımcı olacaktır. Çiftçi, işletmesinin karlılığını arttırmak için uygulamalarını değerlendirebilir ve gübre kullanımı, böcek ilacı uygulaması, işletmede yetiştirilen ürünler gibi konularda değişiklik yapabilir.

 

ÇMVA verileri derlenerek oluşturulan işletme raporu, işletme ekonomisini daha iyi anlamak için önemli bir araçtır.ÇMVA sistemine katılarak muhasebe konusunda bilgi edinmek, çiftçilerin hangi faaliyetlerin daha karlı olup olmadığı ve maliyetlerin nasıl indirileceği konularında öngörü sahibi olmalarını sağlayacaktır. Bu, açık pazarda faaliyet göstermek isteyen her işletme için temel koşuldur.

 

Çiftçiler sisteme katılmış olmalarının sağladığı faydaları şu şekilde ifade etmektedir:

 

• ÇMVA, işletmedeki farklı ürünlerin karlılığının karşılaştırılmasına yardımcı olmaktadır.

 

• Bölgedeki benzer işletmelerle ve bölge ortalamasıyla karlılığın karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

 

• Maliyetlerin izlenmesini sağlar ve böylece işletmeler iş faaliyetlerini daha iyi planlayabilmektedir.

 

• Gelecekteki yatırımları düzgün bir şekilde planlama imkânı sağlamaktadır.

 

ÇMVA, sisteme katılan bir çiftçiye sağladığı faydaların yanı sıra ÇMVA verileri kullanılarak yapılan araştırmalar ve tarım politikaları açısından da oldukça önemlidir. Sistem, tarımdaki maliyetleri ve gelir seviyesini izlemek için kullanılan faydalı bir araçtır ve tarımsal politikaların geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlar. ÇMVA, bireysel işletmelerin ve tarım sektörünün karlılığının anlaşılmasına da yardımcı olur.Verim analizleri, girdilerin optimal kullanımı, üretim maliyeti analizi ve ürünlerin karlılığındaki bölgesel farklılıklar bunlara verilebilecek örnekler arasındadır. Araştırma sonuçları, hangi ürünlerin üretileceği, ne kadar gübre kullanılacağı vb. konularda çiftçilere danışmanlık yapan tarım danışmanları veya hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılabilir.

 

Ne tür bilgiler toplanmaktadır?

 

ÇMVA kapsamında, gerçek satış ve satın almaların yanı sıra ekonomik ve finansal veriler (çeşitli tarımsal ürünlerin üretim değeri, borç, üretim kotası ve destekler vb.) ile fiziksel ve yapısal verileri (yer, hayvan sayısı, işgücü vb.) kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede veriler toplanmaktadır.

 

ÇMVA’ya katılan çiftçilerin görevleri nelerdir?

 

ÇMVA’ya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. İşletmedeki her türlü işlemle ilgili doğru bilgiler elde edilmesini sağlamak amacıyla çiftçilerin, tarımsal ürünlerin satışı ve kaynak satın alımı, yıl içindeki stok ve ekipman durumu gibi önemli konularda not tutması istenir. Bu şekilde toplanan veriler daha doğru bilgiler sağlayacaktır.

 

Veri toplama ve işleme süreci tamamlandıktan sonra her çiftçi kendi bireysel verileriyle ilgili bir geri bildirim raporu alacaktır. Talep edilmesi durumunda, geri bildirim raporu il müdürlüğündeki uzmanlar tarafından açıklanacaktır.

 

ÇMVA’ya katılan işletmelere her yıl bakanlık tarafından belirlenen katılım desteği verilmektedir. 2012 yılında 375 TL destek verilmiştir.

 

Veriler gizlilik esasına uygun olarak mı muhafaza ediliyor?

 

Çiftçiler tarafından sağlanan veriler tamamen gizlidir. ÇMVA sisteminin başarısı, çiftçiler tarafından gönüllü olarak verilen doğru ve eksiksiz verilere bağlıdır. Bu sebeple, ÇMVA Tüzüğünde verilerin sadece ÇMVA için kullanılabileceği belirtilmiştir. Veriler, ÇMVA sistemi dışındaki herhangi bir kişiyle paylaşılamaz. Bilgilerin gizliliğini temin etmek için 15 örnekten az olan gruplara ait sonuçlar yayınlanmayacaktır.

 

ÇMVA, sistemin oluşturulmasında esas teşkil eden Komisyon Tüzüğünde belirtilen üç temel kurala dayanmaktadır.

1.Çiftçiler ÇMVA’ya gönüllü olarak katılır.

2.Veri ağına dâhil olan herhangi bir kişinin bireysel muhasebe bilgilerini ifşa etmesi yasaktır.

3.ÇMVA verilerinin vergilendirme amacıyla kullanılması yasaktır.

 

ÇMVA verilerinin vergilendirme amacıyla kullanılması yasaktır.

 

ÇMVA’ya nasıl katılabilirim?

 

Bir çiftçi ÇMVA’ya katılmak isterse,il ve ilçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine telefon veya şahsen başvurabilirler.

 

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Tel:4351002-03-04

Çiftçiler ÇMVA’dan nasıl faydalanırlar ve Geribildirim raporu

 

ÇMVA verileri il müdürlüklerinde programa kaydedildikten sonra, geribildirim raporu çiftçilere gönderilir. Geri bildirim raporunda işletmeye ait birtakım ekonomik değerler(örneğin sebze satışı, gübre maliyetleri vb.), aynı ildeki işletmeler ile benzer ekonomik faaliyet gösteren işletmelerin toplulaştırılmış verileriyle karşılaştırılarak sunulmaktadır.